چیز تصویر انتخابات احمدی نژاد احمدی نژاد

چیز: تصویر انتخابات احمدی نژاد احمدی نژاد انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تشکیل پرونده علیه بانک مرکزی, آخرین اوضاع دانشجویان بازداشتی ، دادستان تهران

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران ضمن تشریح آخرین اوضاع دانشجویان بازداشتی گفت:وزارت علوم تاکنون درخواست رسمی در رابطه بادانشجویان نداشته و اسامی آنها را نیز اع

تشکیل پرونده علیه بانک مرکزی, آخرین اوضاع دانشجویان بازداشتی ، دادستان تهران

دادستان تهران؛ تشکیل پرونده علیه بانک مرکزی/ آخرین اوضاع دانشجویان بازداشتی

عبارات مهم : پرونده

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران ضمن تشریح آخرین اوضاع دانشجویان بازداشتی گفت:وزارت علوم تاکنون درخواست رسمی در رابطه بادانشجویان نداشته و اسامی آنها را نیز اعلام نکرده هست.

به گزارش مهر، عباس جعفری دولت آبادی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی راجع به احکام صادره جهت بعضی دانشجویان در ارتباط با حوادث دی سال ۹۶ گفت: پرسش مشکل کردید ولی مجبور هستم پاسخ بدهم. شرکت در آشوب و اغتشاش جرم است و این به قشر خاصی هم ربط ندارد.

دولت آبادی با بیان اینکه حوادث دی ماه تظاهرات نبود، آشوب بود، گفت: اخیراً بعضی از طرفداران اینها هم گفته اند که اصلاً شرکت در این تظاهرات جرم نیست. چه کسی این حرف را زده؟ قانون می گوید شرکت در آشوب و اغتشاش و دعوت به آشوب و اغتشاش جرم است و مجازات بسیار سنگینی هم دارد. بنابراین دوستانی که ادعا دارند شرکت در تظاهرات جرم نیست، این حرف خود را اصلاحکنند.

تشکیل پرونده علیه بانک مرکزی, آخرین اوضاع دانشجویان بازداشتی ، دادستان تهران

حوادث دی آشوب بود

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران تصریح کرد: اولاً حوادث دی سال ۹۶ تظاهرات نبود بلکه آشوب و اغتشاش بود. بعد اینکه یک کسی بیاید و بگوید من دانشجو هستم و در تظاهرات شرکت میکنم نمی شود. تظاهرات قانونی نیاز به مجوز دارد. اینها مجوز نداشتند بلکه ریخته اند در خیابان و آتش زده اند و شعارهای ساختارهای شکنانه داده اند و پلیس آنها را دستگیر کرده است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران ضمن تشریح آخرین اوضاع دانشجویان بازداشتی گفت:وزارت علوم تاکنون درخواست رسمی در رابطه بادانشجویان نداشته و اسامی آنها را نیز اع

وی تاکید کرد: توصیه دوم این است که بعضی مدعی هستند تعداد این افراد ۱۱ نفر و بعضی نیز ادعا دارند ۶ نفر هست. ما تا کنون ۵ نفرشان را شناسایی کردیم که برایشان حکم صادر شده است است که اینها وقت اعتراض دارند. به جای اینکه بروند و اعتراض کنند، فضاسازی می کنند. پیشنهاد ما این است که این افراد به محکومیت خود اعتراض کنند و در مرحله تجدیدنظر اگر دادگاه احساس کند اینها واقعاًقصد مجرمانه نداشتند، می تواند یاری کند ولی به نظر من به جای فضاسازی های متعدد و به جای اینکه بگویند اصلاً شرکت در تظاهرات جرم نیست که این حرف را رد و تاکید می کنم شرکت در آشوب و دعوت به آن جرم هست، بروند به محکومیت خود اعتراض کنند.

وزارت علوم اسامی را به ما اعلام نکرده است

دادستان عمومی و انقلاب پایتخت کشور عزیزمان ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا وزارت علوم درخواستی در رابطه با این دانشجویان به دادستانی داشته است؟ گفت: وزارت علوم تا این لحظه به ما رسماً اسامی را نداده است و بعد از پیگیری های تلفنی، نام چند نفر را دادند. این تعدادی که ما شناسایی کردیم، احکام ارزش صادر شده است و توصیه می کنیم به احکام خود اعتراض کنند و دادگاه هایتجدیدنظر به این نکات توجه خواهند کرد.

تشکیل پرونده علیه بانک مرکزی, آخرین اوضاع دانشجویان بازداشتی ، دادستان تهران

دولت آبادی راجع به میزان محکومیت های حبس صادره نیز گفت: احکام صادره متفاوت و از یک تا پنج سال حبس هست. البته بعضی از اینها چند فقره اتهام دارند وتا هشت سال حبس هم گرفته اند؛ بنابراین اشد محکومیت که پنج سال هست، اجرا می شود.

وی ادامه داد: بعضی از این دانشجویان مربوط به جریان های سیاسیهستند؛ نه جریان های سیاسی داخل نظام بلکه ممکن است از گروه های خاصی باشند و اگر احکام ارزش شدید بوده به همین لحاظ هست. بنابراین نمی شود جهت همه یک حکم واحد صادر کرد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران ضمن تشریح آخرین اوضاع دانشجویان بازداشتی گفت:وزارت علوم تاکنون درخواست رسمی در رابطه بادانشجویان نداشته و اسامی آنها را نیز اع

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: پیشنهاد ما این است که ابتدا وزارت علوم اسامی اینها را به ما بدهد تا پرونده ارزش را ببینیم. اگر واقعاً نهادهای امنیتی و پلیس به ما گزارش بدهند که اینها آن طور که در گزارشات اولیه آمده، نبوده اند حتما محاکمه آنها توجه می کند.

اعلام تخلف جهت بانک مرکزی از سوی مجلس

تشکیل پرونده علیه بانک مرکزی, آخرین اوضاع دانشجویان بازداشتی ، دادستان تهران

دولت آبادی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه اخیراً احمد توکلی به عنوان مسئول دیده بان شفافیت اعلام کرده جهت آقای سیف و حدود ۱۰ نفر از مدیران بانکی و مسئولان اقتصادی پرونده تشکیل و جرم انگاری شده است است اظهار کرد: ما سخنگوی ایشان نیستیم که بدانیم ۱۰ نفر است یا خیر. مجلس یک پرونده ای در اجرای ماده ۲۰۴ آیین نامه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با بحث موسسات به دادستانی فرستاده و در آنجا اعلام کرده که بانک مرکزی نظارت مستوفی نکرده هست. این پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع شده است و تحقیقات مبسوطی صورت گرفته ولی هنوز اتخاذ تصمیم نشده است.

واژه های کلیدی: پرونده | اعتراض | تظاهرات | دانشجویان | وزارت علوم | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs